A Népszabadság cikkére reagálva

A Népszabadság cikkére reagálvaA Népszabadság cikkére reagálva

A mai napon megjelent Népszabadság cikkel kapcsolatosan az alábbiakról kívánunk tájékoztatást adni.

A Fővárosi Közgyűlés 2012. május 30-án nyílt ülésen - előzetesen bárki számára hozzáférhető előterjesztésként - tárgyalta a BVK HOLDING Zrt. 2011-es Beszámolóját és a 2012. évre vonatkozó Üzleti tervét.

A pontosság kedvéért fontos hangsúlyozni, hogy a hivatkozott írásban a 2011. évi tényadatok és a 2012. évi terv adatai összekeverednek, így a tárgyilagos tájékoztatásra nem alkalmasak. A BVK működését tekintve nonprofit jelleggel bír, tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzattól származtatott tulajdonosi jogosítványok gyakorlására hozták létre. Így feladatát kizárólag a tulajdonosi-stratégiai feladatok ellátása, és valóban az általa tulajdonolt tagvállalatok részéről a költséghatékonyság, a szolgáltatások magasabb szintű ellátása, és nem utolsó sorban ennek az alapját képező átlátható gazdálkodás képezi.

A májusi közgyűlési beszámolónak ugyanakkor csak a BVK működésével kapcsolatosan felmerülő költségek képezték tárgyát, míg a június 20-i közgyűlésen tárgyalandó, a társaságcsoport egészére vonatkozó konszolidált beszámoló hivatott számot adni a BVK feladatellátásának eredményességéről.

Ebből néhány adat:

A BVK 2011. év során a társaságok költséggazdálkodását felülvizsgálta, és az elsődleges megtakarítási, racionalizálási folyamatok eredményeképpen a társaságok költségei 2011. évben a tervezetthez képest mintegy 5,5 milliárd forinttal csökkentek, az árbevétel mintegy 2 milliárd forinttal csökkent, tehát a költséghatékonyság a tervezett mértéknél megközelítőleg 3,5 milliárd forinttal magasabb üzemi eredménynövekedést tett lehetővé. A társaságok 2010. évi költségeihez képest a BVK által központosított marketing és PR tevékenység  fél milliárd forintot meghaladó megtakarítást eredményezett, míg tanácsadói tevékenységek tekintetében további negyed milliárd forinttal költöttek kevesebbet a 2010. évnél. További, közel fél milliárd forintos megtakarítás származik az általános irányítási költségek csökkentéséből, így például a korábbi Igazgatóságok megszüntetéséből, vezérigazgató-helyettesi, igazgatói státuszok, és Felügyelő Bizottsági létszámok és díjazás racionalizálásából.

A BVK által irányított tagvállalatok adózás utáni eredménye 2011. évben összesen 4,1 milliárd forinttal meghaladják a tervezett 2011. évi eredményeket, illetőleg a Fővárosnak 0,7 milliárd forinttal kevesebb támogatást kellett nyújtani ezeknek a cégeknek. Az eredményesség növekedése alapvetően a működési költségek megtakarításából, racionalizálásából és kisebb mértékben a piaci bevételek beszedésének, ellenőrzésének felülvizsgálatából ered.

Összességében tehát megállapítható, hogy a BVK teljes szervezeti kialakítását követően évente rendszeresen felmerülő mintegy 900-1000 millió forint működési költsége (2011. évben a nem teljes évi működés miatt 507 millió forint) áll szemben a társaság tevékenysége révén eddig a társaságcsoport szintjén közvetlenül realizált 4,1 milliárd forint eredményességi javulással.

A hivatkozott szakértői díjakkal kapcsolatosan két fontos szempont nem hangzott el: egyrészről  (és ezt a májusi beszámoló tartalmazta), hogy a Főváros megbízottjaként a BVK folytatja le valamennyi 1997-ben megkötött privatizációs szerződés újratárgyalását, amelynek szakértői költségei még így is csak néhány százaléka ezen szerződések megkötésekor kifizetett szakértői díjaknak. Egyéb, évtizedes determinációkat jelentő pénzügyi hatásukról pedig itt nem térnénk ki. Másrészről, az új tulajdonosi struktúra, pénzügyi-tervezési, beszámoltatási rendszer kialakítása az elmúlt 20 év „kőkorszakot idéző” vállalati struktúrája miatt 2012-ben valóban komoly, egyébként egyszeri szakértői erőforrást igényel, amellyel kapcsolatosan egyedül az kérdéses, hogyan volt 20 évig mellőzhető.

A júniusban szintén a közgyűlés nyílt ülésén tárgyalásra kerülő szokásos negyedéves beszámolóban részletesen bemutatott ütemtervnek megfelelően az elkövetkező években további jelentős eredményesség és hatékonyságjavulás várható, mely közvetlen hatást gyakorol a közszolgáltatások minőségének javulására.