Cégbemutatás

A BVH Nonprofit Zrt. feladata, hogy a tulajdonába apportált közmű társaságok üzleti tervezését, beruházási politikáját, szervezeti működését, humán-erőforrás gazdálkodását racionalizálja, a tulajdonosi érdekeket érvényesítse az anyavállalat és a vállalatcsoport teljes működési vertikumában. Ennek érdekében az anyavállalat fel kívánja használni a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, a legjobb gyakorlatok átvételére törekszik, hogy a későbbiekben nemzetközi színvonalú hatékonyságot érhessen el.

A vállalatcsoportnak a szolgáltató szemléletet kell érvényesítenie: a tagvállalatoknak törekedniük kell arra, hogy az általuk nyújtott közszolgáltatások költségei csökkenjenek, a működési hatékonyság és a vevői elégedettség növekedése mellett.

A vállalatcsoport irányítása átlátható döntési hatáskör és felelősségi kompetenciák kijelölése mellett, vállalatcsoport szintű szabályzatok alapján történik. A közpénzek hatékony felhasználása érdekében közbeszerzési, beszerzési és versenyeztetési szabályzatok kidolgozása és bevezetése, a közpénzek elköltése vonatkozásában pedig monitoring rendszer került kialakításra. A közszolgáltatási szerződések egységesítésére, közszolgáltatási feladatok mérésére, mennyiségi és minőségi meghatározására és díjazására szakértői projektet indítottunk, hogy a közszolgáltatásokra vonatkozóan módszertani irányelveket adjon. A vállalatcsoporttá formálódás fejlődési fázisa az egységes struktúrájú tervezési, jelentési és controlling rendszer bevezetése, amely feltételezi a vállalatok informatikai rendszerének összekapcsolását. A pénzügyi tervezés uniformizálásával párhuzamosan egységesítésre kerülnek a számviteli szabályozások, munkaerő gazdálkodásra vonatkozó normák, jogi monitoring rendszer, illetve adatszolgáltatási és jelentési rendszer, valamint a holding szintű kommunikációs és marketingszabályozás.

A BVH Nonprofit Zrt. célja továbbá, hogy az EU-s és hazai pályázati források minél szélesebb körben történő felhasználását biztosítsa a társaságok beruházásai során.

BVH Nonprofit Zrt. - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az ellenőrzött társaságok:

 • Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)
 • FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Nonprofit Zrt.)
 • Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt.)
 • Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)
 • FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft.)

 

Az újonnan létrejövő városüzemeltetési modell előnyei:

 • az önkormányzat, mint tulajdonos érdekei hatékonyan érvényesülnek
 • megvalósul a vállalatok valódi stratégiai irányítása és kontrollja
 • a közszolgáltatásokon keresztül is megjelenik a város, mint a közérdek képviselője
 • sor kerülhet az erőforrások vállalatcsoport-szintű optimalizálására
 • a vállalatcsoport képessé válik megragadni és kihasználni a méretéből adódó piaci előnyöket
 • mindezek eredményeképpen javul a vállalatok működési hatékonysága.

 

Budapest Főváros Önkormányzata, mint a BVH Nonprofit Zrt. alapítója 2020. december 29-én döntést hozott a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft., az FKF Nonprofit Zrt. és a Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. beolvadásáról a FŐTÁV Nonprofit Zrt-be, amely a beolvadással egyidejűleg BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (BKM Nonprofit Zrt.) változtatja meg cégnevét. Az alapító döntése alapján 2021. szeptember 1. napjával megtörtént az érintett társaságok átalakulása és létrejött a BKM Nonprofit Zrt.