Cégbemutatás

A BVH Nonprofit Zrt.-t 2010-ben alapította Budapest Főváros Önkormányzata azzal a feladattal, hogy a tulajdonába apportált közmű társaságok üzleti tervezését, beruházási politikáját, szervezeti működését, humán-erőforrás gazdálkodását racionalizálja, a tulajdonosi érdekeket érvényesítse az anyavállalat és a vállalatcsoport teljes működési vertikumában.

A BVH Nonprofit Zrt. által irányított vállalatcsoport működésében 2021. év során fontos változások történtek. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2021. április 1. napjával Budapest Főváros Önkormányzatának közvetlen tulajdonába került.

2021. szeptember 1-jével pedig megalakult a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített nevén a BKM Nonprofit Zrt., mint egységes budapesti közműtársaság.

A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat döntésének megfelelően, háromnegyed éves előkészítő munka eredményeként az egységes budapesti közműtársaság öt cég (hat szolgáltatói tevékenység: hulladékgazdálkodás, kertészet, kéményseprés, köztisztaság, távfűtés, temetkezés) egyesülésével, az európai városüzemeltetésben széles körben elterjedt és bevált úgynevezett Stadtwerke-modell szerint kezdte meg működését.

Az új fővárosi közműcégben a gazdasági hatékonyságnövelés és a fenntartható működés céljával egyesült a FŐTÁV Nonprofit Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt, a BTI Nonprofit Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. A korábbi tagvállalatok az összeolvadást követően egységes irányítás mellett, hat divízióként vesznek részt Budapest közműellátásában - megőrizve több évtizedes múltra visszatekintő szakmai hagyományaikat és értékeiket. Az összeolvadt öt társaság engedélyesi tevékenységeit, közszolgáltatói szerepkörükből fakadó kötelezettségeit és jogait, szolgáltatási portfolióját és munkavállalói közösségeit az új egységes közműcég változatlan formában, az egyes divíziók keretein belül viszi tovább.

A BKM Nonprofit Zrt. divíziói:

  • FKF Hulladékgazdálkodási Divízió
  • FKF Köztisztasági Divízió
  • FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió
  • FŐKERT Kertészeti Divízió
  • BTI Temetkezési Divízió
  • FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari DivízióA BKM Nonprofit Zrt. megalakulására tekintettel az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata 2022. év során döntést hozott a BVH Nonprofit Zrt. BKM Nonprofit Zrt.-be történő beolvadásáról.