Kapcsolat

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részványtársaság

Cím:       1052 Budapest, Városház utca 9-11.

E-mail:  titkarsag@bvh.budapest.hu

Web:     www.bvh.budapest.hu

Tagvállalati elérhetőségek:

Budapest Gyógyfürdői Zrt.:

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/ugyfelszolgalat

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.:

http://www.btirt.hu/nyitva-tartas/

FKF Nonprofit Zrt.

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/uszolg

FŐKERT Nonprofit Zrt.:

http://www.fokert.hu/ugyfelszolgalati-elerhetosegek/

FŐKÉTÜSZ Kft.:

http://kemenysepro.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapcsolat/ugyfelszolgalat/

FŐTÁV Zrt.:

www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/

Fővárosi Közbeszerzési Kft.:

www.fovkozbesz.hu/Contact.aspx