Kapcsolat

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím:       1052 Budapest, Városház utca 9-11.

E-mail:  titkarsag@bvh.budapest.hu

Web:     www.bvh.budapest.hu

Tagvállalati elérhetőségek:

BKM Nonprofit Zrt.:

https://www.budapestikozmuvek.hu/

BTI Temetkezési Divízió:

http://www.btirt.hu

FKF Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió:

https://www.fkf.hu/

FŐKERT Kertészeti Divízió:

http://www.fokert.hu/

FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió

http://kemenysepro.hu

FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió

https://www.fotav.hu/