Archívum

Igazgatóság 2019.11.15-ig

Kistakács Tünde

Elnök-vezérigazgató

dr. Szemenyei László

Igazgatóság tagja 

Czeglédy Gergő

Igazgatóság tagja

Béres István

Igazgatóság tagja

dr. Perneki Judit Anna

Igazgatóság tagja

dr. Homonnay Dorottya

Igazgatóság tagja

Ulicsák Szilárd

Igazgatóság tagja

Igazgatóság 2020.05.30-ig

Dudás Norbert

Igazgatóság tagja

Igazgatóság 2021.03.31-ig

dr. Budaházy Gábor

Igazgatóság elnöke

Béres András

Igazgatóság tagja

Gál Zoltán

Igazgatóság tagja

Iker Áron

Igazgatóság tagja

Lakos Imre

Igazgatóság tagja

dr. Perneki Judit

Igazgatóság tagja

Szkaliczki Tünde

Igazgatóság tagja

Felügyelőbizottság 2019.11.15-ig

dr. Derce Tamás

Felügyelőbizottság elnöke

dr. Kapás Lilla

Felügyelőbizottság tagja

Sidó Szabolcs

Felügyelőbizottság tagja

Kiss Anita

Felügyelőbizottság tagja

Tóth Sándor

Felügyelőbizottság tagja

Werner Péter

Felügyelőbizottság tagja

Hintsch György

Felügyelőbizottság tagja 2020.04.30-ig

Pleszel András

Felügyelőbizottság tagja 2020.11.15-ig

Németh Gyöngyvér

Felügyelőbizottság tagja 2021.05.31-ig

TAGVÁLLALATOK 2021.04.01.

BGYH

Tagvállalati elérhetőségek:

Budapest Gyógyfürdői Zrt.:

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/ugyfelszolgalat

BGYH

Általános közzétételi listák

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

BVH Zrt. szervezeti felépítés 2018.04.27.letöltés.pdf

BVH Zrt. szervezeti felépítés 2019.09.12.letöltés.pdf

BVH SZMSZ 2018.01.01.letöltés.pdfBVH SZMSZ 2019.02.13.letöltés.pdfBVH SZMSZ 2019.09.12.letöltés.pdf

I/3. BVH Zrt. vezetőinek és egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Vezetők 2018.04.27.letöltés.pdf

Vezetők 2019.01.22.letöltés.pdf

Vezetők 2019.03.06.letöltés.pdf

Vezetők 2019.04.17.letöltés.pdf

Vezetők 2019.09.10.letöltés.pdf

Vezetők 2019.11.18.letöltés.pdf

Vezetők 2020.01.09.letöltés.pdf

Vezetők 2020.02.10.letöltés.pdf

Vezetők 2020.03.19.letöltés.pdf

Vezetők 2020.05.18.letöltés.pdf

Vezetők 2020.06.05.letöltés.pdf

Vezetők 2020.07.03.letöltés.pdf

Vezetők 2020.10.06.letöltés.pdf

Vezetők 2020.11.05.letöltés.pdfVezetők 2021.01.05.letöltés.pdf

Vezetők 2021.04.08.letöltés.pdf

Vezetők 2022.02.02.letöltés.pdf

I/7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

tagvállalatok - 2017.12.19.letöltés.pdf

tagvállalatok - 2019.01.11.letöltés.pdf

tagvállalatok - 2020.02.20.letöltés.pdf

tagvállalatok - 2020.12.05.letöltés.pdf

tagvállalatok - 2021.04.01.letöltés.pdf

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II/1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatkezelési tájékoztató                                                                                                                                                                      letöltés.pdf
Alapvető jogszabályok                                                                                                                                                                         letöltés.pdf
Informatikai Biztonsági Szabályzat                                                                                                                                                    letöltés.pdf
Alapvető jogszabályok                                                                                                                                                                         letöltés.pdf
Adatkezelési tájékoztató                                                                                                                                                                      letöltés.pdf
Közzétételi Szabályzat                                                                                                                                                                          letöltés.pdf

Adatvédelmi tájékoztató.pdf

Adatvédelmi tájékoztató - BVH - álláspályázat jelentkezés 2019.pdf

Különös közzétételi listák

1. A Kbt. és a Társaság Közzétételi Szabályzata által előírt közzététel:

1.6 A szerződések teljesítése

2019. 01. 05. letöltés.pdf

2021.07. 22.  letöltés.pdf