FKF Nonprofit Zrt.

www.fkf.hu
 

A FKF Nonprofit Zrt. köztisztasággal kapcsolatos közszolgáltatói tevékenységét Budapest Főváros Közgyűlésének megbízásából a Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek alapján látja el. Társaságunk végzi többek között a Főváros szilárd, hézagmentes burkolattal ellátott közterületeinek (25,144 millió m2), a nagy gyalogos aluljárók (51 db), közlekedési műtárgyak, közjárdák és közlépcsők (1 millió m2) téli-nyári, kézi-gépi takarítását.

A közszolgáltatói tevékenység mellett Társaságunk külön megrendelés alapján téli-nyári takarítással kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt lakossági ügyfelei számára.

Közúttisztítás

Az FKF Nonprofit Zrt. a közszolgáltatással kapcsolatos közúttisztítási feladatokat Budapest Főváros Közgyűlésének megbízásából, a Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek alapján végzi.

Téli munka

Az FKF Nonprofit Zrt. a kiemelt feladata a főváros fő- és tömegközlekedési útvonalainak, valamint a lakosság ellátásában kiemelt létesítményekhez, egészségügyi központokhoz, élelmiszer elosztókhoz vezető utak síkosságmentesítését és hóeltakarítását.

Takarítás és téli munka megrendelésre

A közszolgáltatási munkákon kívül Társaságunk külön megrendelés alapján, téli-nyári takarítással kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt lakossági ügyfelei számára.

Hulladékgazdálkodás és azzal kapcsolatos szolgáltatások

A globális világ kihívásai nem hagyják érintetlenül a hulladékgazdálkodás területét sem. A társadalom részéről egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások maximálisan vegyék figyelembe a környezetvédelem érdekeit. Társaságunk ennek az elvárásnak szeretne eleget tenni azzal, hogy lakossági ügyfelei számára, a háztartási hulladékbegyűjtés mellett számos szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatást kínál. Mindemellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a hulladékszállítás, az újrahasznosítás és az ártalmatlanítás, a lehető legmodernebb technológiával és környezetbarát módon történjen.

Rendszeres háztartási hulladék begyűjtés

Társaságunk 850 000 háztartásnál végez települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő komplex közszolgáltatást, Budapesten és annak agglomerációjában.

Szelektív hulladékgyűjtés

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy számos szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújtson lakossági ügyfelei számára.

Lomtalanítás

A háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladék, feleslegessé vált használati tárgyak elszállítására, Társaságunk lomtalanítási szolgáltatásait kínálja.

Eseti megrendelések

Amennyiben lakóingatlanukon lakásfelújítás, építkezés során nagyobb mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezik, lehetőségük van társaságunknál konténer rendelésére. /részletek a Konténerek menüpontban/

Tartálymosás

Az ingatlanokra kihelyezett hulladéktároló tartályokat szükséges bizonyos időközönként tisztítani és fertőtleníteni.

Saját beszállítás

Az FKF Nonprofit Zrt. lakossági ügyfeleinek lehetőséget nyújt háztartási hulladékot, lomot, valamint építési és bontási hulladékot a hulladéklerakókra beszállítani.