FŐKERT Nonprofit Zrt.

www.fokert.hu
 

Jogelődei révén, majd zártkörű részvénytársaságként – 1867 évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában. Kiemelten közhasznú társaságként működik, 100%-ban tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat, 300 főt foglalkoztat. A részvénytársaság mai fő tevékenysége a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal megbízásából végzett mintegy 5.900.000 m2 kiemelt zöldterülete – mint például a Margitsziget, Városliget, Gellérthegy, Népliget, Hajógyári sziget, Vár-negyed, Belváros – fenntartása és fejlesztése, valamint mintegy 32.000 db fasori fa és mintegy 100.000 db parkfa fenntartása, növényvédelme, játszóterek üzemeltetése, őrzése, a parkberendezések (vízhálózat, szökőkutak, egyéb parkberendezési tárgyak) fenntartása, üzemeltetése. Tevékenységi körébe tartozik továbbá zöldterületi beruházások lebonyolítása, tervezése, kivitelezése, illetve vagyongazdálkodás.

Értékesítés

A FŐKERT Nonprofit Zrt. saját kertészeti termesztő kapacitással is rendelkezik- termesztő telepe a Keresztúri út 130. alatt található-, mintegy 6.500 m2 fűtött üvegházi felület alatt termeli meg a szükséges – évente mintegy 560.000 db. – egy- és kétnyári virágokat, valamint ciklámen primulát, cserepes virágzó- és levéldísznövényeket, illetve mediterrán növényeket is mint pl. leanderek. A termesztő telepen történik a városdekorációt szolgáló edényes növények tárolása, – melyekben már a termesztő telepen megtörténik a beültetés és a magoncok nevelése – teleltetése, felújítása. Ugyanitt lehetőség van a szabadföldi termesztésre is, valamint az edényes növények átteleltetésére, beleértve a mediterrán növényeket – pálmákat, leandereket is. A termesztő telepen megtalálható saját 2 ha-os faiskolája, amely megfelelő kiindulási anyagot nevel a jó minőségű növény állomány újratelepítéséhez és értékesítéshez, vagyis itt állítják elő a parki kiültetésekre vagy a pótlásokra szánt különféle cserjék egy részét.

Parkfenntartás

A parkfenntartási szolgáltatás a FŐKERT Nonprofit Zrt. fő tevékenysége. A zöldfelület fenntartási tevékenységet 338 helyszínen 5.830.000 m2-en végezzük, ebből 39 db sporttér illetve 47 db játszótér, ahol összesen 373 db játszószer lelhető fel. Gondozásunkba tartozó épített elemek közé tartozik mintegy 13.000 fm kerítés, 4.200 fm támfal, 6.500 fm korlát, 5.300 db pad és szék, 41 szökőkút és díszkút, 17 csobogó, 120 ivókút, 2 vízesés, 4 medence, 2 halastó és a mintegy 29.000 m2 felületű Városligeti tórendszer. A rendszeresen ürített parki hulladékgyűjtők száma 2.200 db. Évente mintegy 24 millió m2 pázsitterületet kaszál a kiemelt zöldterületeken, 540 ezer db egy- és kétnyári virágot, valamint 40 ezer nagyméretű cserjét ültet ki az általa fenntartott parkokba. A parki növények ápolásán túl, a társaságunk gondoskodik a játszóterek, sportterek fenntartásáról, a szökőkutak, ivó-kutak folyamatos karbantartásáról. A főváros parkjaiban és fasoraiban a növényzet öregedése és a növekvő környezeti ártalmak szükségessé teszi a folyamatos újratelepítést. Parkfenntartási feladat a zöldterületek takarítása, valamint a szemét kommunális szemét elszállítása a kiemelt zöldterületekről. A parkberendezési tárgyak, szökőkutak, automata öntözőrendszerek üzemeltetése is a parkfenntartás része.

Komposzttelep

Magyarországon elsőként megépült komposzttelep a X. Keresztúri út 130. sz. alatt található, amely Budapest Főváros és agglomerációjának parkfenntartási hulladékait komposztálja. A közel 1 hektáros területen éves szinten jelenleg mintegy 50-60 ezer m3-t szerves hulladék kerül feldolgozásra, melyből az éves szinten előállított 5.000-6.000 m3 komposzt 70 %-át a Részvénytársaság visszajuttatja az általa gondozott területekre, ezáltal a kiemelt zöldterületeken megvalósul a korszerű hulladékgazdálkodás. A fennmaradó mennyiség ömlesztve értékesítésre kerül.

Az alkalmazott komposztálási technológia nyitott, nagyprizmás eljárás, amelynek kifejlesztésében és folyamatos ellenőrzésében részt vesz a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete.

A géppark a legkorszerűbb gépekből áll, mint például Willibald MZA 4300 kalapácsos aprítógép, New Holland LM 410 homlokrakodó, New Holland TM 155 traktor, Willibald TBU 3000 forgatóadapter, Volvo BM 642 homlokrakodó és Farwick Primus dobrosta.

A gyártás során alkalmazott zárt technológiai lánc, a komposztminőség folyamatos ellenőrzése, a meglévő általános forgalombahozatali és felhasználási engedély, valamint az ISO 9001 és ISO 14001 minőségbiztosítási és környezetvédelmi rendszer garantálja az egyedülállóan magas minőséget és hatóanyagtartalmat.

Parkfenntartás

A karbantartási munkák közül kiemelkedő a játszószerek EU szabvány előírásainak megfelelő karbantartása. A parkok műszaki berendezéseinek karbantartását – többek közt parkberendezési tárgyak, szökőkutak és automata illetve hagyományos öntözőhálózatok üzemeltetése – elhasználódott részeinek felújítását, vagy az ezekkel kapcsolatos, de azonnali intézkedést igénylő beavatkozást Parkszerviz részlege látja el.

Fasorfenntartás

A városi zöldfelületi rendszer legveszélyeztetettebb elemei a fasorok, mivel a város a legszennyezettebb, és mechanikai hatásoknak leginkább kitett területein vannak. A kedvezőtlen környezeti hatások, pl.: légszennyezettség, sózás, út és közmű építések, közlekedés, parkolás által okozott mechanikai sérülések miatt városszerte romlik a fák állapota, így egyre több fa pusztul ki. Az elmúlt 20 évben fasor rekonstrukciós munkák során mintegy 5.000 db fa telepítésére került sor. E tekintetben kiemelkedő volt a 2005-ös év melynek során több mint 1.000 fa került kiültetésre. Speciális tevékenységünk a fasorok nyilvántartása, valamint a fák állapotának műszeres vizsgálata, a faállomány növényvédelme

Fakataszter

Egy korábbi rendelet mind a Kerületi mind a Fővárosi Önkormányzatok számára kötelezővé tette tulajdonleltáruk elkészítését, melynek tartalmaznia kell az ingatlanvagyonon túl az ugyancsak a közvagyon részét képviselő zöldfelületi növényleltárt is.

Egy korábbi rendelet mind a Kerületi mind a Fővárosi Önkormányzatok számára kötelezővé tette tulajdonleltáruk elkészítését, melynek tartalmaznia kell az ingatlanvagyonon túl az ugyancsak a közvagyon részét képviselő zöldfelületi növényleltárt is.

Fasorainkról, hosszú fennállásunk során számos, elsősorban kézi adatbázisként használható adatot halmoztunk föl, régi igény volt ezek rendszerzésére, adatainak praktikus, gyors, megbízható felhasználása.

A növényállományról készülő nyilvántartás, a fakataszter adatbázisának korszerű kezelésére a térinformatika rohamos fejlődése kínált lehetőséget. A fahelyek műholdas helymeghatározáson (GPS) alapuló felmérését 2005-ben kezdtük el és végezzük azóta is folyamatosan. A jelenlegi 90 % -os készültséget idén fejezzük be.

A felmérés során munkatársunk a helyszínen írja be a GPS-be az adott fahely kódszámát, – a korábbi dendrológiai adatbázisból hoztunk létre-, melyet a műholdas rendszer megtalál és rögzíti koordinátáit. Ezt követően kerül sor a fahely aktuális állapotával kapcsolatos adatsor kitöltésére.

A felvitt adatok feldolgozása után, minden egyes fahely (kezelésünkben lévő 32.000 db) adatlappal rendelkezik, amely sok egyéb mellett tartalmazza a fafaj nevét, törzs- és korona átmérőjét, magasságát, a gyökér-, törzs-, korona állapotát, ápoltságát, a fahely, a törzsvédelem és az öntözés jellegét, a téli sózás mértékét, légvezeték, földkábel meglétét, a fa korát, értékét, élettartamát.

A vagyonleltár részét képező növények számontartása nehezebb feladat, mint bármely más ingatlanvagyon nyilvántartása, hisz élő szervezetként érzékenyen reagál a környezeti tényezők változásaira. Éppen ezért fontos a rendszer adatainak frissítése, az állapotfelmérés idejének, utolsó módosításának és minden a fával végzett ápolási munkának, műveletnek a rögzítése, amely támpontot nyújt a faérték kiszámításához, valamint az aktuális érték meghatározáshoz.

E korszerű nyilvántartási rendszer több számos előnyt is hordoz. Folyamatosan követhető a fahelyek állapota, az értékükben bekövetkező változások, de alkalmas számos információ gyűjtésére, tárolására, karbantartására, amely megkönnyíti a szükséges adatszolgáltatást, segítséget nyújt a munkák tervezéséhez, kivitelezéséhez (pl. telepítés előtt lekérdezhetők az üres fahelyek). Felhasználhatók építésügyi, természet- és környezetvédelmi hatósági eljárásokhoz. Adataihoz út-, és közmű hálózatok térképei, növények fényképei rendelhetők.

Fakoppos vizsgálat

Az egységes „faadatbázis” megalkotásához szükség van a fák törzsének belső vizsgálatára. Kívülről nem lehet megítélni egy fa állapotát, ehhez szükség van műszerekre. A műszer a fák belsejében lévő korhadások és üregek létét a hangsebesség-változás mértékének mérésével térképezi fel.

Mérési elv: Az egészséges fa szövet jobban vezeti a hangot, mint a korhadt faanyag. A vizsgálat rétegekben történik, ezért szoros összefüggés ismerhető fel az orvosi gyakorlatban alkalmazott tomográfiás módszerekkel.

A kiértékelés számítógéppel történik, mindezeket figyelembe véve, az eljárást nevezhetjük computeres tomográfiának (CT-nek). A FŐKERT Nonprofit Zrt.-nél is alkalmazott vizsgálóberendezéssel végzett sok-sok mérés bizonyítja a műszer létjogosultságát. Mind intézmények mind magánszemélyek részéről érkezik felkérés szakvélemény készítésére, melyek közül kiemelkedő megrendelés a Magyar Nemzeti Múzeum több mint 180db. fa vizsgálatára vonatkozó felkérése volt