FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft.

www.kemenysepro.hu/
 

A FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. Budapest kéményseprőipari közszolgáltatója. A szolgáltatás profilja a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. számú törvény és a kéményseprési tevékenységet szabályozó többször módosított 27/1996 (X.30.)BM rendelettel összhangban a következő:

a lakó- és középületekben üzemelő tüzelőberendezések kéményeinek időszakos ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása a műszeres és hagyományos kéményvizsgálatok végzése, szakvéleményezése kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata hatósági eljárásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása (pl. építési tervek felülvizsgálata…)

A FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft., a 74/1997 (XII. 30.) rendeletet módosító 80/2007.(XII.28.) Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján, a főváros egész területén kizárólagos joggal végzi a kéményseprőipari közszolgáltatást.

Sormunka

A sormunka jellegű tevékenységek: kiterjednek a lakásban és más helyiségben lévo tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény — ideértve a tartalékkéményt is —, valamint tartozékainak ellenőrzésére, tisztítására, műszaki felülvizsgálatára.

Ezen szolgáltatás végzése és tűrése kötelező, mind a szolgáltató, mind a tulajdonos részéről.

  • Gáz tüzelési mód esetén évi egy alkalommal,
  • Szilárd, vagy olaj tüzelés esetén évi két alkalommal

végezzük az égéstermék elvezetők ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, továbbá négy évente műszaki felülvizsgálatát. A munkálatokat külön megrendelés nélkül előre ütemezett időpontokban végezzük. A rendeleti előírásoknak megfelelően a tervezett időpontról legalább fél évvel korábban tájékoztatjuk az illetékes helyi önkormányzatokat, amelyek az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve az ügyfélszolgálaton ismertetik azokat. Az érintett területek listája szintén megtekinthető minden kerületi kirendeltségünkben, továbbá telefonon is szívesen nyújtunk felvilágosítást. A munkavégzés tényleges időpontjáról legalább nyolc nappal korábban értesítjük ügyfeleinket. Az értesítést többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji hirdetmény (plakát), laza beépítésű (családi házas) lakóterületeken, az utcasarkokon jól látható módon elhelyezett hirdetmény (plakát) útján valósítjuk meg. A kiértesítés ismételt esetben (pl. első alkalommal akadályoztatás, zárt lakás stb.) névre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett értesítéssel történik.

Üzemzavar elhárítás

Az üzemzavar elhárítási tevékenységek a szolgáltatási kötelezettség alá tartozó kéményekkel (ld. Sormunka) kapcsolatosan felmerülő üzemelési problémákat, hibákat minden esetben kivizsgáljuk. Azokat, amelyeket kéményseprőipari technológiával el lehet hárítani, megszüntetjük, az általunk el nem hárítható hibákra pedig, lehetőség szerint megoldási javaslatot adunk. A bérlők, tulajdonosok, használók, kezelők… az általuk észlelt, üzemzavart személyesen vagy telefonon jelenthetik be a kerületi kirendeltségen. A bejelentés fogadásakor megtörténik az elhárítási-kiszállási tevékenység időpontjának egyeztetése. Üzemzavar esetén legkésőbb a bejelentést követő munkanapon megkezdjük a hiba megállapítását.

Kéményvizsgálat, szakvélemény készítés

Kéményvizsgálat és szakvélemény készítés – az új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, használatbavételhez szükséges, valamint az újonnan épített vagy javított, illetve újra használatba vett kémények használatba vétel előtti vizsgálatát foglalják magukban. Ebbe a körbe tartoznak azok a vizsgálatok is, melyeket a tüzelési mód, a kémény terhelésének, vagy bármely paraméterének megváltoztatásakor kötelező elvégeztetni. Az ilyen jellegű szakvélemények a kötelező okokon kívül más esetekben is megrendelhetők.

Egyéb tevékenységek (B-munka)

A nem sormunka jellegű és 60 kW összteljesítménynél nagyobb terhelésű kéményekkel kapcsolatos egyéb kéményseprőipari tevékenységek, melyeket a kötelezően előírt alkalmakon kívül megrendelésre is elvégzünk. Ezen szolgáltatás végzése és tűrése minden évben kötelező mind a szolgáltatónak, mind a tulajdonosnak. A munkálatokat külön megrendelés nélkül előre ütemezett időpontokban végezzük (szükség esetén vevőinkkel/megrendelőinkkel egyeztetve). Éves gyakoriságát a 27/1996 BM rendelet 8. § -a szerint társaságunk kötelessége megállapítani a körülmények figyelembevételével. Ha ez a gyakoriság eltér a sormunkavégzési gyakoriságától, úgy azt írásban közöljük ügyfeleinkkel. Vitás esetben az ellenőrzés és a tisztítás gyakoriságának szükségességét az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoksága szakhatósági állásfoglalásának kikérésével az építésügyi hatóság határozatban állapítja meg. A szolgáltatás tényleges időpontjáról legalább nyolc nappal korábban értesítjük ügyfeleinket, a megszokott módon. (pl.: plakát; telefon; egyedi értesítés…)

Közreműködés hatósági engedélyezési eljárásokban

A hatósági engedélyezési eljárásokhoz kötelezően előírt kéményseprőipari közreműködés kéményvizsgálati és egyéb véleményezési, szakvéleményezési tevékenységek pl. tervegyeztetés, mérnöki tanácsadás stb.