"Földgáz energia beszerzése a 2014/2015. gázévre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárást hirdetett a BVK Holding Zrt.

"Földgáz energia beszerzése a 2014/2015. gázévre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárást hirdetett a BVK Holding Zrt."Földgáz energia beszerzése a 2014/2015. gázévre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárást hirdetett a BVK Holding Zrt.

A BVK HOLDING Zrt.  az együttes fellépésből származó előnyök, ezáltal a közpénzek hatékony felhasználása érdekébena tavalyi évhez hasonlóan ismételten egy közös közbeszerzési eljárás keretében és elektronikus árlejtés alkalmazásával szerzi be leányvállalatai és a külső csatlakozó társaságok részére a földgázt a 2014/2015 gázévre vonatkozóan. Az eljárást megindító ajánlati felhívás 2014. március 26. napján jelent meg 2014/S 060-100861 szám alatt az EU hivatalos lapjában.

A BVK HOLDING Zrt. az alábbi leányvállalatai és külső társaságok nevében bonyolítja le az eljárást:

  • Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
  • Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
  • FŐKERT Nonprofit Zrt.
  • FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
  • Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
  • Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
  • Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Fővárosi Vízművek Zrt.

 

Az eljárás nyertese által szállítandó földgáz mennyisége: 12 043 642 m3 + 30 %

A becsült érték: nettó 1.874.424.194,-Ft

Az ajánlattételi határidő: 2014. május 5., 15:00 óra 

A dokumentáció a Kbt. 83. § (6) bekezdése alapján térítésmentes, és teljes terjedelmében elektronikusan hozzáférhető honlapunkon.