Fűtésindulás

FűtésindulásFűtésindulás
Szeptember 15-től május 15-ig tart a hivatalos fűtési időszak. Szeptember 15- és október 15 között a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodások alapján végzi a FŐTÁV a fűtés bekapcsolását. Szeptember 15-ét követően a FŐTÁV az egyes lakóközösségek üzemviteli megállapodásában rögzített átlag napi középhőmérsékleti értékekhez, vagy dátumhoz igazodva helyezi készenléti üzembe a fűtésszolgáltatást biztosító hőközponti szabályzót. Mivel a lakóközösségek részére gondot okozhat az őszi és tavaszi időszakban a fűtés beindítása vagy kikapcsolása, ezért a FŐTÁV legkorszerűbb megoldást ajánlja a közösségeknek. Azt a megoldást, amikor szeptember 15 és május 15 közötti időszakban a hőközpontok szabályozó elektronikája a külső hőmérséklet változása szerint automatikusan kapcsolja ki és be a fűtést. Ez az automatizmus azt jelenti, hogy a szabályozás a pillanatnyi külső hőmérséklet függvényében történik. Minél magasabb a külső hőmérséklet, a hőközpont annál kevesebb energiát szolgáltat az épületnek. Ha a külső hőmérséklet jelentősen megemelkedik, az automatika akár teljesen le is állíthatja a fűtésszolgáltatást, vagyis nincs fűtési energia felhasználás. Ez a korszerű szabályozási funkció jellemzően a tavaszi és őszi változékony időszakban hasznos, mert ekkor nappalra automatikusan lekapcsol a fűtésszolgáltatás, éjszakánként, hajnalban pedig pár órára temperáló fűtést biztosít az igényelt belső hőfok megtartásának érdekében. Az automatikus üzemviteli megállapodás választásával tehát nemcsak az épületek energiafelhasználását lehet mérsékelni, de az átmeneti időszakban nincs szükség fűtés indítás/leállításra vonatkozó rendelkezések megtételére, ez által időt, fáradtságot és költséget takaríthatnak meg a közösségek. Az üzemviteli megállapodás módosítását a felhasználók képviselője, vagy hőszolgáltatási megbízottja kezdeményezheti a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodákban. A Távhőszolgáltató tehát az üzemviteli megállapodásban rögzítetteknek megfelelően helyezi készenlétbe a fűtésszolgáltatást biztosító hőközponti fűtésszabályzót. Az épület képviselőjének, vagy hőszolgáltatási megbízottjának írásban közölt megrendelésére természetesen lehetséges eseti rendelkezéssel eltérni az üzemviteli megállapodásban foglaltaktól. A FŐTÁV azonban felhívja a figyelmet, hogy a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött üzemviteli megállapodásban foglaltaktól eltérő eseti rendelkezéssel történő fűtés indítása kizárólag 1 alkalommal díjmentes! Ezen túlmenően minden eseti rendelkezés alkalmával 8.000 Ft + ÁFA díj terheli a fogyasztói közösségeket. A képviselők, vagy hőszolgáltatási megbízottak eseti rendelkezését az erre a célra rendszeresített hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon lehetséges megküldeni a szolgáltató részére, a nyomtatványon megjelölt elérhetőségekre. A zavartalan fűtésindítás feltétele, hogy az épületek fogyasztói tulajdonban levő központi fűtési rendszere is feltöltött, üzemkész, ellenőrzött, kipróbált állapotban legyen, a radiátorok elzárói (amennyiben van ilyen) nyitott állapotban legyenek.