I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046833
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elnök: -
Vezérigazgató: Mártha Imre Edgár
Telefon: -
Fax: -
E-mail: titkarsag@bvh.budapest.hu
Web: http://bvh.budapest.hu/
Ügyfélszolgálat: Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
Utolsó módosítás dátuma: 2022.07.29.
 

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

BVH Zrt. szervezeti felépítésletöltés.pdf

BVH SZMSZletöltés.pdf

Utolsó módosítás dátuma: 2022.07.29.
 

I/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

letöltés.pdf

Utolsó módosítás dátuma: 2022.07.29.

 

I/4. Szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

I/5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

I/6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és az 1. pontban meghatározott adatai

lásd I/7.

I/7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

letöltés.pdfUtolsó módosítás dátuma: 2022.02.02.

 

I/8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

I/9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

I/10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

I/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A BVH Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonosa:
Budapest Főváros Önkormányzata
Székhely:
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735638
Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 327 1000
Központi ügyfélszolgálat telefax száma: +36 1 318 8689
Ügyfélszolgálati Iroda címe: Budapest V., Bárczy István utca 1-3.
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@budapest.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 8.00 - 18.00 Kedd, Csütörtök: 8.00 - 16.30 Péntek: 8.00 - 14.00
Honlap: http://budapest.hu/Lapok/default.aspx

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím:
1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf: 17
Központi telefonszám: +36-1-354-4800
Telefax: +36-1-311-1216
E-mail link: ft.cegbirosag@birosag.hu
Honlap: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga
Ügyfélfogadási rendje: Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00, Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig

Utolsó módosítás dátuma: 2022.07.29.