Új hintőanyag-tároló az FKF Zrt. észak-pesti telephelyén - November 15-től téli munkarendben végzi feladatait a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Új hintőanyag-tároló az FKF Zrt. észak-pesti telephelyén - November 15-től téli munkarendben végzi feladatait a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.Új hintőanyag-tároló az FKF Zrt. észak-pesti telephelyén - November 15-től téli munkarendben végzi feladatait a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tízezer tonna hintőanyag befogadására alkalmas, mintegy kétezer négyzetméteres fedett tárolót avatott az FKF Zrt.vezetése a társaság telephelyén a XV. kerületben. Ennek köszönhetően csökkenhet majd az észak-pesti közutakon dolgozó téli célgépek hintőanyag rakodásához kapcsolódó futásteljesítménye és az erre fordított idő, így javul a munkavégzés hatékonysága.

Az épület közbeszerzési eljárást követő kivitelezése 2013. március 14. és szeptember 15. között valósult meg. A társaság tervei szerint 2014-ben a dél-budai régióban is elkészül egy hasonló kapacitású tároló.

November 15-től téli munkarendben végzi feladatait a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. A téli célgépek műszaki előkészítését az FKF Zrt. szakemberei már nyár végén megkezdték. Folyamatosan szerelték át a szóró felépítményeket, a tolólapokat, hiszen ezek a korszerű multifunkciós munkagépek nyáron az utak locsolását, seprését, konténerek szállítását végzik, télen pedig a hó eltakarítását.

 A téli időszakban kiemelt feladat a főváros fő- és közösségi közlekedési útvonalainak, hídjainak, felüljáróinak, valamint a lakosság ellátásában fontos szerepet játszó létesítményekhez, egészségügyi központokhoz, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, élelmiszer elosztókhoz, logisztikai bázisokhoz vezető mellékutak síkosságmentesítése és hóeltakarítása.

Az első ütemben 83 db fővonali járatban, az 1200 km-es főútvonal-hálózaton végzi az FKF Zrt. a hó eltakarítását és a síkosságmentesítést.  A feladatok végrehajtásakor a fontossági sorrend: hidak, felüljárók, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető út, a Budaörsi út (M 1, M 7), az M 3-as, az M 5-ös autópályák és a 2., 6., 10., és 11-es főközlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai, autóbusz- és fő közlekedési útvonalak, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz kapcsolódó utak.  A 2100 kilométer hosszúságú mellékútvonal-hálózaton, 109 db területi járatban csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

A 2013/2014. évi téli időszakban 116 darab, szórási feladatok ellátására alkalmas célgép áll rendelkezésre.

A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat négy fokozat szerint végzik:

Az I. fokozat elrendelésére a Téli Munkarend életbe lépésekor, november 15-én került sor, ettől az időponttól állandó vezetői szintű ügyeleti rendszert működtet a társaság a téli munkák irányítására.

A II. fokozat elrendelésére az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján akkor kerül sor, amennyiben az elkövetkező 12 órán belül

-        ónos eső várható és a várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t és/vagy

-        24 óra alatt 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat és/vagy

-        a hőmérséklet -15 °C alá csökkenhet.

A dolgozók meteorológiai riasztás alapján kerülnek berendelésre, illetve a munkahelyükön tartózkodnak és indokolt esetben már preventív szórási feladatokat végeznek a fővonali járatok hegyvidéki szakaszain, hidakon, felüljárókon.

 A III. fokozat elrendelésére – ugyancsak meteorológiai előrejelzés, vagy riasztás alapján – abban az esetben kerül sor, ha

-        tartós (több órás) ónos eső várható és a várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 mm-t és/vagy

-        24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat és/vagy

-        a hőmérséklet -20 °C alá csökkenhet és/vagy

-        a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet, illetve

-   a szórásos technológia kizárólagos alkalmazásának elégtelensége miatt csak ekézéssel történő munkavégzésre van mód a közúti közlekedés feltételeinek megteremtéséhez

Ekkor az ekézésre alkalmas teljes célgépállomány hóekézési és szórási feladatokat lát el. Ebben a fokozatban hirdetik meg a hómunkások felvételét, melyet közzétesznek a médiában. A felvételi helyek: a kerületi szolgáltatási csoportok címjegyzéke megtalálható az FKF honlapján, a www.fkf.hu oldalon, illetve a hómunkás-felvételről a 06 40 353 353-as ügyfélszolgálati telefonszámon is lehet érdeklődni munkaidőben.

A IV. fokozat elrendelésére abban az esetben kerül sor, ha

-        24 óra alatt 30 cm-t meghaladó friss hó hullhat és/vagy

-        a hőmérséklet -25 °C alá csökkenhet és/vagy

-        a viharos szél miatt magas hótorlaszok várhatók a friss hóval fedett területeken.

Az erős fagy miatt a „kemikáliák” már nem fejtenek ki olvasztó hatást. Ekkor már a Téli Koordinációs Bizottság irányítja a hó eltakarítási munkákat, a Fővárosi Téli Operatív Munkacsoport utasításai alapján.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. kizárólag szilárd burkolatú utakon, közterületeken végez síkosságmentesítési munkákat, ahol továbbra is klorid tartalmú vegyületeket alkalmaznak. A korszerű felépítménnyel szerelt, elektronikus vezérlésű szórógépeink pontosan az előre beállított mennyiségű hintőanyagot juttatják ki az útburkolatra a kívánt szélességben. Az elmúlt években beszerzésre került korszerű munkagépek már úgynevezett nedves szórásos technológiát alkalmaznak. Az ilyen típusú szórásnál a hintőanyag kálciumklorid-oldattal való nedvesítése következtében az megtapad a burkolaton és nagyobb hatásfokkal fejti ki olvasztó hatását.

Az FKF Zrt. elkötelezett a környezet védelme iránt, ezért járműkezelők a munkavégzés során minden esetben az adott útviszonyokhoz igazítják a kiszórt hintőanyag mennyiségét.

A környezetvédelmi szempontokat figyelembe  véve a társaság már évek óta alkalmaz egyes helyeken (pl. fasorok, díszburkolat) alternatív síkosságmentesítő anyagot.

A hidakon különösen fontos a korróziós hatások minimalizálása, ezért csak a legszükségesebb mértékben alkalmaznak olvasztó anyagot, melynek egyszeri kiszórt mennyisége nem haladhatja meg a 10 g/m2-t.

Az alkalmazott vegyszerek minőségét az FKF Zrt. Környezetgazdálkodási és Minőségügyi osztálya akkreditált laboratóriumának szakemberei kísérik figyelemmel. Feladatuk, hogy helyszíni vizsgálatokkal ellenőrizzék az útfelületre kiszórt vegyszer mennyiségét.

A téli időszak végén ismét helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik az útburkolat letisztításának hatásfokát.

A járdák takarítása, síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak kötelessége, azonban figyelembe kell venniük a fás szárú növények védelmére hozott rendeletet és csak olyan síkosságmentesítő anyagokat alkalmazhatnak, melyek nem károsítják a környezetet.