Pályázati felhívás - Palatinus Strandfürdő

Palatinus Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget) területén található összesen mintegy 50,75 m2 es (33,45 m2-es un. „szezonális büfé” és egy 17,3 m2-es egész évben nyitva tartó un. „állandó büfé” terület) „Palatinus központi büfé” elnevezésű vendéglátó egység üzemeltetésének céljára. A bérleti szerződést Felek a szerződés aláírásától 2022. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra vonatkozóan kötik.

Második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.

Pályázati dokumentáció átvehető: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Bp. Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. em.) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. március 31-től 2017. április 20-ig, minden munkanap 10:00-13:00 között.

Pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Bp. Bécsi Út 126-128. Kiscelli Irodaház III. em.) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 20. 13:00 óráig.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

  • A büféegységek jelen pályázati kiíráshoz csatolt műszaki leírás szerint, üresen kerülnek átadásra. Az „állandó büfé” egységhez egy 4,45 m2 –es raktár, 2,55 m2 –es személyzeti mosdó illetve a „szezonális büfé” egységhez egy 1,5m2 –es raktár, és egy  2,4 m2 –es mosdó tartozik.
  • A szezonális büfé strandszezonban üzemel, amely a beléptető rendszeren kívüli kiszolgálásra is alkalmas. (ld. részletesen I. Általános információk)
  • A déli szárnyban lévő „állandó büfé” területe egész évben üzemel, amelynek a kialakítását a műszaki leírásban lévő feltételeknek megfelelően Bérlő végzi el, a kiszolgáló pult és a terület kialakítása a Bérlő feladata.
  • Az Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírás szerinti és abban leírtaknak megfelelő munkálatokat végzi el.
  • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények (stb.) felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

Minimális bérleti díj ajánlat a „szezonális büfé” esetében nettó 1.800.000 Ft + Áfa/strandszezon, az egész évben üzemelő „állandó büfé” esetében nettó 150.000 Ft+ÁFA/hó.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás és a légtechnika és zsírfogó karbantartási átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.