Pályázati felhívás - Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

Pályázati felhívás

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti jogot biztosít a vagyonkezelésében  lévő, Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest, Döbrentei tér 9., hrsz. 5539) déli épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 450 m2-es vendéglátó egységére (étterem, bár, vendég-kiszolgáló területek, raktár, konyhai előkészítő területek).

Pályázati dokumentáció átvehető: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán 2017. év május 17. napjától június hó 8. napjáig munkanaponként 10.00 és 13.00 óra között.  

Pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. év június hó 8. napján 13.00 óráig.

A pályázati dokumentáció és mellékleteinek díja 100.000,- Ft, azaz százezer forint.

A fizetés feltétele és módja: a dokumentáció árának befizetése átutalással teljesíthető az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11713005-20352457 számú számlájára. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő „Rudas Étterem és Bár”. A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy Ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:
1. A Bérbeadó a területet a jelen pályázati felhíváshoz csatolt helyiséglista alapján, helyszíni megtekintést követően adja át a Bérlőnek.  
2. Minimális bérleti díj ajánlat: 1.111.111,- Ft + Áfa/hó