Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda területéhez tartozó (1146 Budapest Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) 54 m2 alapterületű helyiség bérbeadása

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda területéhez tartozó (1146 Budapest Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) 54 m2 alapterületű helyiség bérbeadásaSzéchenyi Gyógyfürdő és Uszoda területéhez tartozó (1146 Budapest Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) 54 m2 alapterületű helyiség bérbeadása

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda területéhez tartozó (1146 Budapest Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) 54 m2 alapterületű helyiségére, 3 éves határozott időre vonatkozóan.

Pályázati dokumentáció átvehető: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon 2016. február 1-től- 2016. év február 23-ig munkanaponként 10:00 és 13:00 óra között.  Pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon személyesen vagy meghatalmazott útján 2016. év február 23. napján 11:00 óráig.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:

  • Ajánlatkérő a területet üres állapotban adja át a Bérlőnek.
  • A minimális bérleti díj ajánlat nettó 375.000 Ft+ÁFA/hó.
  • A közüzemi díjakat a BGYH Zrt. által kiszámított átalánydíj alapján az Ajánlattevő fizeti.
  • A bérbeadó nem vendéglátóegység üzemeltetése céljából, hanem olyan tevékenységre kívánja bérbe adni a helyiséget, amely a Fürdő meglévő alaptevékenységeivel nem konkuráló szolgáltatásokat nyújt.