Pályázati felhívás - Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.) területén található mintegy 31 m2-es szabad területére, valamint a Fürdő területén, raktározás céljára biztosított kettő, egyenként 13 m2-es helyiségére, vendéglátó egység üzemeltetésének céljára, 5 éves határozott időtartamra vonatkozóan.

Pályázati dokumentáció átvehető:

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. augusztus 3-tól 2017. szeptember 4-ig, mindennap 10:00-13:00 között.

Pályázatok benyújtásának határideje:

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. szeptember 4. 13:00 óráig.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő a szabad területet a kiépített közmű csatlakozásokkal adja át. A jelen pályázati kiíráshoz csatolt pult engedélyezett tervek alapján történő megépítése a nyertes Ajánlattevő feladata és kötelezettsége, illetve költsége. A csatolt géplista Ajánlatkérő elvárását tartalmazza, ugyanakkor a gépek beszerzése az Ajánlatkérő kötelezettsége. Bérlő kötelezettségébe tartozik a leendő vendéglátó egység teljes felszerelése (pult, konyhatechnológia kialakítása, beszerzése, vendégtér berendezése).

Ajánlatkérő az egység üzemeltetését a Bérlemény megnyitását követő 5 évre terjedő határozott időtartamra adja bérbe.

Bérlemény vendégek előtti megnyitásának napja: 2017. december 01.

Minimális bérleti díj ajánlat nettó 170.000,-Ft+Áfa/hó. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.

Ajánlatkérő tervezi, hogy az általa üzemeltetett gyógy- és strandfürdők területén bevezeti az új készpénzmentes fizetési rendszert. Erre való tekintettel Ajánlatkérő jutalékos elszámolásra is ajánlatot kér, melynek minimális mértéke az Ajánlattevő teljes heti nettó forgalmának 12%+Áfa/hét. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jutalékos elszámolás a készpénzmentes fizetési rendszer kialakítását követően azonnal bevezetésre és alkalmazásra kerül. Ajánlattevő mindezek alapján külön nyilatkozatban nyilatkozni köteles arról, hogy amennyiben a készpénzmentes fizetési rendszer megvalósul, vállalja, hogy az Ajánlatkérő szerződéses partnerével együttműködik, és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer bevezetésének és működésének feltételeit.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.”