Új fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásról

Új fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásrólÚj fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásról

Szeptemberben módosította korábbi rendeletét a távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a Közgyűlés 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével. A Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló rendelet részletesen ismerteti a Közüzemi szerződés szabályait, a szerződésszegés eseteit, a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket, valamint a számlázási előírásokat.

A rendelet díjfizetési lehetőségeket tárgyaló 29. §-a lehetővé teszi, hogy a hődíjat a felhasználó vagy a díjfizető – választásától függően – havonkénti mérés és adatszolgáltatás alapján vagy részszámlák és elszámoló számla kiállításával (havonta azonos összegű díjakkal, majd a 12. hónapban, április végén történő elszámolással, úgynevezett egyenletes díjfizetéssel) fizesse meg. Előírja, hogy a felhasználó vagy a díjfizető választásának hiányában – azaz amennyiben másként nem rendelkezik a szolgáltató felé – a távhőszolgáltató részszámlák és elszámoló számla kiállításával számlázzon.

A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló egyenletes díjfizetés legfőbb előnye, hogy tervezhető – azaz nem kell a téli hónapokban sem kiugróan magas díjakkal számolni –, illetve a májusi kezdés lehetővé teszi, hogy az esetlegesen magasabb elszámoló számla nem az év végi ünnepek idején terheli a fogyasztók pénztárcáját.