III. Gazdálkodási adatok

 

III/1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2022 BVH Zrt. üzleti terv letöltés.pdf

2021 BVH Zrt. éves beszámoló - konszolidált letöltés.pdf

2021 BVH Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2021 BVH Zrt. üzleti terv letöltés.pdf

2020 BVH Zrt. éves beszámoló - konszolidált letöltés.pdf

2020 BVH Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2020 BVH Zrt. üzleti terv letöltés.pdf

2019 BVH Zrt. éves beszámoló - konszolidált letöltés.pdf

2019 BVH Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2019 BVH Zrt. üzleti terv letöltés.pdf

2018 BVH Zrt. éves beszámoló - konszolidált letöltés.pdf

2018 BVH Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2018 BVH Zrt. üzleti terv letöltés.pdf

2017 BVH Zrt. üzleti jelentésletöltés.pdf

2017 BVH Zrt. éves beszámoló - konszolidált letöltés.pdf

2017 BVH Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2017.06.30 BVH Zrt. féléves mérlegbeszámolóletöltés.pdf

2017 BVH Zrt. Üzleti tervletöltés.pdf

2016 BVH Zrt. éves beszámoló - konszolidált letöltés.pdf

2016 BVH Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2016 BVH Zrt. Üzleti tervletöltés.pdf

2015 BVH Zrt. éves beszámoló - konszolidáltletöltés.pdf

2015 BVH Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2015 Budapesti Városigazgatóság Zrt. üzleti tervletöltés.pdf

2014 Budapesti Városigazgatóság Zrt. éves beszámoló - konszolidáltletöltés.pdf

2014 Budapesti Városigazgatóság Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2014 BVK HOLDING Zrt. üzleti tervletöltés.pdf

2013 BVK HOLDING Zrt. éves beszámoló - konszolidáltletöltés.pdf

2013 BVK HOLDING Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2013 BVK HOLDING Zrt. üzleti tervletöltés.pdf

2012 BVK HOLDING Zrt. éves beszámoló - konszolidáltletöltés.pdf

2012 BVK HOLDING Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

2012 BVK HOLDING Zrt. üzleti tervletöltés.pdf

2011 BVK HOLDING Zrt. éves beszámoló - konszolidáltletöltés.pdf

2011 BVK HOLDING Zrt. éves beszámolóletöltés.pdf

 

Tagvállalati gazdálkodási adatok

BKM Nonprofit Zrt. https://www.fkf.hu/kozerdeku-adatok

Utolsó módosítás dátuma: 2022.08.05.
 

III/2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022. I-II. negyedév letöltés.pdf

2021. letöltés.pdf

2020. letöltés.pdf

2019. letöltés.pdf

2018. letöltés.pdf

2017.letöltés.pdf

2016. letöltés.pdf

2015. letöltés.pdf

2014. letöltés.pdf

2013. letöltés.pdf

2012. letöltés.pdf

Utolsó módosítás dátuma: 2022.08.05.
 

III/3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.29.
 

III/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.12.12.
 

III/5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

III/6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Utolsó módosítás dátuma: 2016.09.27.
 

III/8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2021 Közbeszerzési tervletöltés.pdf

2020 Közbeszerzési tervletöltés.pdf

2019 FŐKÉTÜSZ Kft. alaptevékenységének felülvizsgálatára kötött megbízási szerződésletöltés.pdf

2019 Könyvvizsgálati szerződés módosításaletöltés.pdf

2019 Mobil távközlési szolgáltatási szerződés módosításaletöltés.pdf

2019 Mobil távközlési szolgáltatási szerződés meghosszabbításaletöltés.pdf

2019 Közbeszerzési tervletöltés.pdf

Könyvvizsgálati szerződés módosításaletöltés.pdf

Könyvvizsgálati szerződésletöltés.pdf

MOL szerződés 2018letöltés.pdf

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_biztosítási szolgáltatásokletöltés.pdf

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_könyvvizsgálatletöltés.pdf

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_mobil távközlési szolgáltatásokletöltés.pdf

Szerződés_mobil távközlési szolgáltatásokletöltés.pdf

2018 Közbeszerzési tervletöltés.pdf

 2017 Közbeszerzési tervletöltés.pdf

2016 MOL üzemanyag kártya beszerzés 2016-2018.letöltés.pdf

2016 Közbeszerzési tervletöltés.pdf

2015 Közbeszerzési terv 1. számú módosítás letöltés.pdf

2015 Közbeszerzési tervletöltés.pdf

2015 Szerződés Flotta tárgyban letöltés.pdf

2015 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Flotta beszerzés tárgyban letöltés.pdf

2015 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Földgáz beszerzés tárgyban letöltés.pdf

2015 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Mobil beszerzés tárgyban letöltés.pdf

2015 Keretszerződés Felelősségbiztosítás tárgyban letöltés.pdf

2015 Szerződés Felelősségbiztosítás tárgyban letöltés.pdf

2015 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Felelősségbiztosítás tárgyban letöltés.pdf

2014 MOL üzemanyag kártya beszerzés 2014-2015 letöltés.pdf

2014 MOL üzemanyag kártya beszerzésletöltés.pdf

2014 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Villamos energia beszerzés tárgyban letöltés.pdf

2014 Szerződés Könyvvizsgálati feladatok tárgyban letöltés.pdf

2014 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Könyvvizsgálati feladatok tárgyban letöltés.pdf

2014 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Földgáz beszerzés tárgyában letöltés.pdf

2014 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Kontrolling tárgyban letöltés.pdf

2014 Szerződés E-beszerzés tárgyában letöltés.pdf

2014 Összegzés az ajánlatok elbírálásáról E-beszerzés tárgyában letöltés.pdf

2013 Vezetési és informatikai tanácsadás - szerződés letöltés.pdf

2013 Mobil távközlési szolgáltatás - szerződés letöltés.pdf

2012 Tevékenység kontrolling - szerződés letöltés.pdf

2012 Személygépjárművek tartós bérlete - szerződés letöltés.pdf

2012 Egyéni teljesítményértékelési rendszer - szerződés letöltés.pdf

2012 Könyvvizsgálati tevékenység - szerződés letöltés.pdf

2011 Flotta - szerződés letöltés.pdf

2011 Könyvvizsgálói feladatok (FKF apport érték) - megbízási szerződés letöltés.pdf

2011 Könyvvizsgálói feladatok (apport érték) - szerződés letöltés.pdf

2011 Könyvvizsgálat - megbízási szerződés letöltés.pdf

Utolsó módosítás dátuma: 2021.07.01.